EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Najdôležitejšie udalosti

28/06/2016
V projekte, ktorý sa zaoberal mikropodnikmi a malými podnikmi (MSP) – veľkostnou skupinou, ktorá je najviac ohrozená výskytom pracovných úrazov a zlým zdravotným stavom v Európe – agentúra EU-OSHA zisťuje, ako...
23/06/2016
Nástroj na hodnotenie rizík OiRA je medzi mikropodnikmi a malými podnikmi (MSE) v Európe čoraz obľúbenejší. Nástroj OiRA je webová aplikácia, ktorú vyvinula agentúra EU-OSHA na podporu implementácie hodnotenia...
21/06/2016
Ku kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016 – 2017, ktorá sa zameriava na udržateľnosť pracovných životov a zdravé starnutie, sa pridala prvá vlna oficiálnych partnerov. Pripojením ku kampani...
14/06/2016
Vo výročnej správe agentúry EU-OSHA za rok 2015 sa zdôrazňujú kľúčové činnosti agentúry tohto roka. Všetky jej nosné projekty mali úspech: uverejnené boli prvé zistenia prieskumu ESENER-2, projekt OiRA dostal...
Odporúčané zdroje