EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Najdôležitejšie udalosti

31/05/2016
Chcete sa dozvedieť, o čom je kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie? Potom si pozrite nové video agentúry EU-OSHA o kampani. Vtipný a originálny animovaný film sumarizuje kľúčové posolstvá...
25/05/2016
On 25 May 2016, six organisations, including EU-OSHA, the European Commission and the European social partners signed a Covenant agreeing to participate in a new Roadmap for a scheme to reduce exposures to...
19/05/2016
Hľadáte praktické informácie a usmernenia súvisiace s tým, ako v práci riadiť otázky týkajúce sa veku? Potom máte šťastie. Agentúra EU-OSHA spolu s kampaňou Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie...
13/05/2016
The European Commission is proposing changes to the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) to limit exposure to 13 cancer-causing chemicals at the workplace, including 'respirable crystalline silica...
Odporúčané zdroje