Najdôležitejšie udalosti

19/04/2017
Hľadáte praktické informácie a usmernenia súvisiace s tým, ako v práci riadiť otázky týkajúce sa veku? Potom máte šťastie. Agentúra EU-OSHA spolu s kampaňou Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie...
10/04/2017
A summary and all presentations of EU-OSHA’s good practice exchange event for official campaign partners, which took place on 22-23 March, are now available. Information-packed workshops and plenary sessions...
06/04/2017
60. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku (DOK Lepizig) sa tento rok koná v čase od 30. októbra do 5. novembra. Tak, ako každý rok, agentúra EU-OSHA na festivale udelí...
04/04/2017
Ako podniky organizujú participáciu zamestnancov na riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Existujú formálne štruktúry pre zastúpenie zamestnancov alebo sú namiesto toho zamestnanci stále viac priamo...
Odporúčané zdroje