Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Najdôležitejšie udalosti

31/08/2015
Vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v členských štátoch sa riadia európskymi právnymi predpismi. Týka sa to právne záväzných smerníc EÚ, nezáväzných usmernení EÚ na uľahčenie...
20/08/2015
Elektrická energia je známou a neodmysliteľnou súčasťou nielen nášho bežného života, ale aj života na pracovisku. Ak sa s ňou však správne nenarába, môže zapríčiniť úrazy alebo úmrtie pracovníkov a spôsobiť...
18/08/2015
Webová platforma OSHwiki predstavuje ideálny spôsob na online výmenu odborných poznatkov a spoluprácu v rámci komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP). Články uvedené na...
12/08/2015
Zistite, prečo a ako organizujeme naše kampane Zdravé pracoviská , ako sa do nich môžete zapojiť a ktoré praktické nástroje a zdroje je možné prevziať. Alebo sa chcete dozvedieť, ako plánujeme našu novú kampaň...
Odporúčané zdroje