Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Najdôležitejšie udalosti

28/07/2015
Význam mikropodnikov a malých podnikov pre európske hospodárstvo je obrovský. V roku 2013 tvorili malé a stredné podniky (MSP) 99,8 % všetkých nefinančných podnikov v EÚ. Cieľom projektu agentúry EU-OSHA s...
14/07/2015
Zistite, kto sme, čo robíme, aká je naša organizácia a prečítajte si o našej vízii a poslaní . Prečítajte si o našich hlavných aktivitách ako informačnej agentúry Európskej únie pre bezpečnosť a ochranu...
07/07/2015
In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of...
01/07/2015
On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making...
Odporúčané zdroje