EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Najdôležitejšie udalosti

26/04/2016
Psychosociálne riziká a pracovný stres sú dnes uznané ako celosvetové problémy, ktoré majú vplyv na všetky krajiny, všetky povolania a všetkých zamestnancov. Stres na pracovisku treba riešiť v záujme ochrany...
21/04/2016
Ak ste medzinárodná alebo paneurópska organizácia alebo spoločnosť, agentúra EU-OSHA vás pozýva, aby ste sa stali oficiálnym partnerom kampane na obdobie rokov 2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové...
19/04/2016
Európska akadémia psychológie v oblasti ochrany zdravia pri práci (EAOHP) a agentúra EU-OSHA majú česť udeliť profesorke Karine Nielsenovej prvú cenu Eusebia Riala Gonzáleza za inováciu a prax v oblasti...
15/04/2016
Agentúra EU-OSHA spolu s Európskou komisiou a holandským predsedníctvom Rady EÚ uvedie dňa 15. apríla 2016 v Bruseli svoju kampaň na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie . Táto nová...
Odporúčané zdroje