Najdôležitejšie udalosti

15/02/2017
Napo pre učiteľov približuje žiakom na prvom stupni dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Online nástroje, informujúce o priateľskej animovanej postavičke Napo a jej filmoch, sú k...
03/02/2017
Svetový deň proti rakovine , 4. február 2017, je globálne podujatie, ktoré spája občanov na celom svete a podnecuje aktívnu účasť pri prevencii a liečbe rakoviny. V Európe sa každoročne diagnostikuje 1,6 mil...
23/01/2017
Dňa 23. januára 2017 Európska komisia organizuje konferenciu o európskom pilieri sociálnych práv , čo je významný míľnik úspešného priebehu verejných konzultácií , ktoré sa začali v marci minulého roku a v...
20/01/2017
Akým problémom čelí starnúca pracovná sila v EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia ? Ako ich môžeme riešiť pomocou politík, programov a stratégií? Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si výsledky projektu...
Odporúčané zdroje