Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Najdôležitejšie udalosti

01/07/2015
On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making...
23/06/2015
Hlavné zistenia druhého vydania svojho Európskeho prieskumu nových a vznikajúcich rizík v podnikoch (ESENER) predstaví EU-OSHA v Európskom parlamente v Bruseli dňa 23. júna 2015. Prieskumom ESENER 2, do...
18/06/2015
V našej výročnej správe sú opísané rôzne spôsoby, ako pomáhame zlepšovať pracovné podmienky v Európe. K hlavným udalostiam v kalendárnom roku 2014 patrilo prijatie nového strategického rámca Európskej únie pre...
15/06/2015
Inštitút INRS je partner EU-OSHA vo Francúzsku, ktorý doteraz uverejnil tri interaktívne online nástroje na hodnotenie rizík (OiRA): cestná doprava, stravovacie služby a opravy vozidiel. INRS spolu so svojimi...
 
Odporúčané zdroje