EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Najdôležitejšie udalosti

26/07/2016
Hrdina kampane Zdravé pracoviská postavička Napo nás vedie k zdravej budúcnosti. V novom filme vidíme postavičku Napo, ktorá nadobudla schopnosť cestovať v čase. Vďaka svojim novým schopnostiam skúma minulosť...
20/07/2016
Ak sa chcete uistiť, či je vaše pracovisko bezpečné a zdravé pre všetky vekové kategórie, máte k dispozícii rad praktických nástrojov a usmernení a publikácií . Pozrite si naše prípadové štúdie , aby ste...
14/07/2016
Agentúra EU-OSHA analyzovala postupy na pracovisku v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a preskúmala najnovšiu literatúru o stratégiách rehabilitácie a návratu na pracovisko ako súčasť...
12/07/2016
Chce vaša organizácia o svojej činnosti v oblasti podnikovej zodpovednosti a opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci informovať širšiu verejnosť a vytvoriť sieť s rovnako zmýšľajúcimi...
Odporúčané zdroje