Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka

Titulky

Nech je každý deň Svetovým dňom bez tabaku! – agentúra EU-OSHA za zdravé pracoviská bez dymu

26. 05. 2015

Každý rok si 31. mája pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tento deň sa vo zvýšenej miere poukazuje na zdravotné riziká súvisiace s užívaním tabaku a zároveň odznievajú výzvy na prijatie účinných politík na zníženie spotreby tabaku.

Je známe, že fajčenie tabaku je spojené s výskytom ochorení dýchacích ciest a kardiovaskulárnych chorôb, ako aj s výrazne zvýšeným rizikom vzniku niektorých druhov nádorových ochorení. Nepriame vystavenie dymu alebo pasívnemu fajčeniu takisto vedie v Európskej únii k vzniku mnohých ochorení, zdravotných postihnutí a k úmrtiam.

Vo viacerých európskych krajinách sa zaviedol zákaz fajčenia na pracovisku, niektorí zamestnanci sú však aj naďalej vystavení tabakovému dymu v prostredí.

Agentúra EU-OSHA vyzýva zamestnávateľov a zamestnancov, aby spoločnými silami odstránili tabakový dym z pracovného prostredia. Zdravé pracoviská sú pracoviská bez dymu!

Prečítajte si praktické príručky pre zamestnávateľov a zamestnancov a vytvorte pracoviská bez dymu

Článok OSHwiki s názvom Work-related exposure to tobacco smoke (Expozícia tabakovému dymu súvisiaca s prácou)

Pozrite si video „Napo v… pľúca pri práci“

Pripojte sa ku kampani názvom Exfajčiari sú nezastaviteľní

 

 

Viac…

Koordinačné strediská agentúry EU-OSHA: využívanie potenciálu nadväzovania kontaktov v záujme presadzovania bezpečnosti aochrany zdravia pri práci

20. 05. 2015

EU-OSHA je organizáciou, ktorú tvoria siete. Koordinačné strediská vo vyše 30 európskych krajinách prispievajú k posilneniu našich informačných služieb a činností v rámci kampaní na vnútroštátnej úrovni. Ich pomoc a odhodlanosť majú zásadný význam pri podporovaní a udržiavaní kultúry prevencie rizík na pracovisku.

Ďalšie informácie o našej sieti koordinančých stredísk.

Viac…

Zostaňte s nami: preskúmajte naše sociálne siete

12. 05. 2015

Agentúra EU-OSHA aktívne vystupuje v sociálnych médiách a využíva ich ako centrum na výmenu znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Sociálne mediálne kanály vytvárajú pridanú hodnotu k nášmu úsiliu vytvoriť v EÚ bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovné miesta tým, že nám umožňujú osloviť širšiu verejnosť a odovzdávať priame odkazy.

Nájdete nás na týchto platformách sociálnych sietí: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube a Slideshare.

Pripojte sa a staňte sa členmi našej rozrastajúcej sa komunity BOZP.

Viac…

9. máj - Deň Európy, lebo Európa je tu pre vás!

07. 05. 2015

Tohtoročný Deň Európy, ktorý oslavujeme 9. mája, sa vyznačuje tým, že si pripomíname aj 65. výročie Schumanovej deklarácie a historického začiatku európskej integrácie. Európska únia sa usiluje o to, aby Európa získala silnejšie postavenie vo svete a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom pre prácu.

9. mája 2015 sa agentúra EU-OSHA premiestni do mesta Bilbao , aby prostredníctvom svojej celoeurópskej kampane s názvom Zdravé pracoviská bez stresu zvýšila informovanosť o tom, aké dôležité je efektívne riadiť stres a psychosociálne riziká na pracovisku. Môžete podporiť ##EUmanagestress tak, že nás budete sledovať na sociálnych sieťach @EU_OSHA .

Počas celého dňa inštitúcie EÚ organizujú deň otvorených dverí pre verejnosť. Získajte viac informácií o Dni otvorených dverí európskych inštitúcií a zúčastnite na mnohých aktivitách #euopendoors .

Viac…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviská 2014 – 2015

Psychosociálne riziká sa môžu vyskytnúť na každom pracovisku a kvalita každého pracoviska výrazne súvisí s úrovňou stresu, ktorý zažívajú zamestnanci.

Projekt EP pre starších zamestnancov

Projekt Európskeho parlamentu týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia starších zamestnancov pri práci

Napo: Bezpečnosť s úsmevom

Zoznámte sa s obyčajným zamestnancov, ktorý sa stal filmovou hviezdou. Napo je hrdina animovaného sveta práce, ktorého nemé filmy oslovujú tak dospelých, ako aj mladých ľudí pri práci.

ESENER: Európsky prieskum podnikov o nových vznikajúcich rizikách

Zistite ako manažéri a zástupcovia zamestnancov v rámci Európy riadia riziká ochrany zdravia a bezpečnosti na svojich pracoviskách.

OiRA: OiRA- projekt (interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík)

Vyskúšajte našu bezplatnú webovú aplikáciu, ktorá rastúcej sieti partnerov pomôže pri vývoji vhodných nástrojov na hodnotenie rizík pre mikropodniky a malé podniky.