Najdôležitejšie udalosti

source: napofilm.net

07/08/2020
Vždy robí to isté: vyčarí vám široký úsmev na tvári a dá niekoľko tipov v oblasti bezpečnosti, ktoré si zapamätáte. Každý, bez ohľadu na vek, dostane od Napa dôležitú lekciu, keď vstúpi do jeho animovaného...

© EU-OSHA 

05/08/2020
V prieskume agentúry EU-OSHA za rok 2020, na ktorom sa zúčastnili jej partneri, sa potvrdil pozitívny dojem spájaný s príspevkom a riešeniami agentúry v oblasti zvyšovania informovanosti o bezpečnosti a...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Policajt, recepčná pracovníčka a podiater, všetci s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, diskutujú o svojich skúsenostiach zo štúdie najviac rozšíreného globálneho zdravotného problému, ktorý postihuje...