Najdôležitejšie udalosti

souce: napofilm.net

07/07/2020
Na riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku sú teraz k dispozícii dva súbory zdrojov v niekoľkých jazykoch, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Pomôcky na otvorenie diskusie môžu...
01/07/2020
Nemecko bude do 31. decembra 2020 predsedať Rade EÚ – jednému z najdôležitejších rozhodovacích orgánov EÚ. Predsedníctvo preberá od Chorvátska a je prvou krajinou z nového tria (spolu s Portugalskom a...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie...