Najdôležitejšie udalosti

napofilm.net

29/05/2020
Ako čo najlepšie chrániť mladých ľudí pred manipuláciou zo strany tabakového priemyslu – to je nová výzva na činnosť v rámci tohtoročného Svetového dňa bez tabaku (31. mája) , ktorý si pripomína v rámci...
25/05/2020
Počas európskeho týždňa boja proti rakovine od 25. do 31. mája sa pozornosť upriami na zvýšenie informovanosti o prevencii rakoviny, prístupe k liečbe a podpore pre tých, ktorí prežili rakovinu. Pri...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré patria napríklad kampane na zvyšovanie informovanosti, alebo...