Najdôležitejšie udalosti

20/08/2019
Pomôcky na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku predstavujú skvelý nový zdroj. Možno ho využiť na uľahčenie skupinových diskusií na pracovisku alebo počas odbornej prípravy. Tento...
12/08/2019
Transformácia vzdelávania je témou Medzinárodného dňa mládeže v roku 2019. Pripomíname si ho každý rok 12. augusta s cieľom zvýšiť informovanosť na celom svete o výzvach, ktorým čelia mladšie generácie. Každý...
07/08/2019
Zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktorým pracovníci čelia, a o tom, ako im predchádzať, je hlavným poslaním agentúry EU-OSHA . Agentúra a jej partneri už 25 rokov oslovujú cieľové skupiny prostredníctvom...
01/08/2019
EÚ-OSHA podrobne opisuje vo svojej novej správe zistenia z druhej časti projektu Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Vykresľuje dva postupy na odhad finančného zaťaženia spojeného s...
Odporúčané zdroje