Najdôležitejšie udalosti

16/12/2019
Neuveriteľný potenciál digitálnych technológií transformuje pracoviská, čo to však znamená pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov? Naša nová brožúra poskytuje prehľad prebiehajúcej práce v oblasti...

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
V nadväznosti na záverečný samit úspešnej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019 by agentúra EU-OSHA chcela vyjadriť poďakovanie všetkým partnerom za účasť na tejto...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Na dvojdňovom podujatí, ktoré sa konalo v Bilbau, sa stretli tvorcovia politík, sociálni partneri, zástupcovia kontaktných miest agentúry EU-OSHA, oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a ďalšie...