Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka Témy Hodnotenie rizík
risk assessment

Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je základným kameňom európskeho prístupu k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania

A existuje na to dobrý dôvod. Ak sa proces hodnotenia rizík, ktorý stojí na začiatku prístupu riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti, riadne nevykoná alebo sa nevykoná vôbec, identifikácia alebo prijatie primeraných preventívnych opatrení je nepravdepodobné.

 

Každoročne milióny ľudí v EÚ utrpia na pracovisku pracovný úraz alebo závažné poškodenie zdravia. Z tohto dôvodu je hodnotenie rizík také dôležité - je kľúčom k zdravým pracoviskám. Hodnotenie rizík je dynamický proces, ktorý umožňuje podnikom a organizáciám prijať aktívnu politiku riadenia rizík na pracovisku.

 

Preto je dôležité, aby podniky každého typu a veľkosti pravidelne vykonávali hodnotenia. Riadne hodnotenie rizík zahŕňa okrem iného uistenie, že sa zohľadnili všetky príslušné riziká (nielen bezprostredné alebo zjavné), kontrolu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, zaznamenanie výsledkov hodnotenia a jeho pravidelnú kontrolu, aby bolo stále aktuálne.

 

Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík je Rámcová smernica 89/391. Táto smernica je transponovaná do národných právnych predpisov. Členské štáty však majú právo zaviesť prísnejšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov (z tohto dôvodu by ste mali preskúmať konkrétne právne predpisy týkajúce sa hodnotenia rizík vo vašej krajine

).

 

Európska komisia vypracovala dôležité usmernenie, aby pomohla členským štátom, ako aj zamestnávateľom a zamestnancom pri plnení ich úloh spojených s hodnotením rizík ustanovených v Rámcovej smernici 89/391. Informácie uvedené v tomto oddiele sú založené na tomto usmernení.

 

zahrnuté do: