You are here

Seminárne správy

Seminar reports
Ako súčasť nášho poslania, ktorým je zvýšenie informovanosti a výmena informácií, dobrá prax a poradenstvo so širokou verejnosťou, organizujeme veľa podujatí v priebehu roka. Patria sem malé semináre, na ktorých sa stretávajú naši zainteresovaní partneri s odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, aby predstavili zistenia zachytené v našich publikáciách a aby o nich diskutovali, ale i podujatia na úrovni členských štátov organizované v spolupráci s našimi kontaktnými miestami, či sympóziá a veľké medzinárodné konferencie, ako sú svetový kongres alebo naše európske samity, ktorými sa uzatvárajú kampane Zdravé pracoviská.

Dokonca ani na naše najväčšie podujatia nemôžeme pozvať každého, kto by mal záujem, preto je cieľom tejto sekcie poskytnúť vám možnosť „virtuálnej“ účasti: nájdete tu prezentácie rečníkov, zhrnutie diskusií, ktoré sa konali po každej prezentácií, a celkové závery z podujatia. Keď nám to našej zdroje umožnia, budú tieto zhrnutia uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

2017 – Semináre

2016 – Semináre

2015 – Semináre

2014 – Semináre

2013 – Semináre

2012 – Semináre

2011 – Semináre

 • 22/11/2011
  Bizkaia Aretoa conference centre, Bilbao
  This summit brings together leading European experts and decision-makers to exchange good practice and discuss future strategies on promoting safe maintenance. At the same time, it provides an opportunity for the Agency and its partners to evaluate...
 • 30/06/2011
  European Parliament, rue Wiertz – Room: JAN 6Q2 - B-1047 Brussels
  Young workers in Europe have been facing since a long time many difficulties in accessing the labour market and in particular finding a quality and secure employment, which should allow them to start a decent and independent life. Moreover, the...

2010 – Semináre

 • 09/12/2010
  Conseil Central de L'Economie, Avenue de la Joyeuse Entrée, Brussels
  This seminar assessed the health and safety situation of women at work within the European Union (EU). It was held over one day and included speakers and facilitators from seven EU countries. The main role and purpose involved engaging stakeholders...
 • 25/11/2010
  Square - Brussels Meeting Centre, room 100 - Brussels
  The Belgian EU Presidency organised a series of events to reflect on 'Investing in well-being at work'. The conference: 'Maintenance: do it safely', organised jointly by the Presidency and the European Agency for Health and Safety at Work (EU-OSHA...
 • 24/11/2010
  European Parliament, Rue Wiertz 43, 1047 B-Brussels - Building Altiero Spinelli A
  The Economic Incentives Expert Group is an expert group established by EU-OSHA to give advice and input to the related Agency products and help promote the products among stakeholders. In line with the EU OSH Strategy 2007–2012 the aim is to...
 • 26/05/2010
  INAIL, Direzione Generale - Sala Consiliare, 2th floor, Piazzale Giulio Pastore, Rome
  The economic incentives expert group is an established Agency expert group which gives advice and input to the related Agency products and helps to promote the products among stakeholders. The aim is to stimulate discussions in Member States about...
 • 24/02/2010
  MULTIBURO, Square de Meeûs 38 - 40, 1000 Brussels, Belgium
  EU-OSHA organised a stakeholder meeting on mainstreaming occupational safety and health (OSH) into education in Brussels. This process covers broader risk education as well. The seminar was jointly organised with the European Network on Education...

2009 – Semináre

 • 02/12/2009
  Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
  The cleaning industry is one of the largest and most dynamic service sectors in the European Union. Rapidly developing technological processes require rapidly developing maintenance and cleaning procedures. Cleaning is a generic job — it is carried...
 • 16/11/2009
  European Agency for Safety and Health at Work, (EU-OSHA) - Gran Vía, 33 - Bilbao
  The economic incentives expert group is an established Agency expert group which gives advice and input to the related Agency products and helps to promote the products among stakeholders. The aim is to stimulate discussions in Member States about...
 • 29/10/2009
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
  NEW OSH ERA “New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health - Anticipating and dealing with change in the workplace through coordination of OSH risk research” is a project funded within the ERA-NET scheme under the Sixth EU Framework...
 • 07/10/2009
  Luxembourg
  The Second Advisory Committee on Safety and Health Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg on 7-8 October 2009. The presentations of the workshop can be found here.
 • 06/10/2009
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue 1, Ernest Blerotstreet, Brussels
  The problems of both violence and harassment at work have created special interest in recent years, which has resulted in many scientific and popular publications related to this topic. Also, social preoccupation has increased and different...
 • 02/03/2009
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Social Overleg (FPS Employment, Labour and Social Dialogue) 1, Ernest Blerotstraat Brussels, Belgium
  At the beginning of 2009 the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) published the report “Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health”. This was the last of a series of four European Risk...
 • 04/02/2009
  European Agency for Safety and Health at Work - Bilbao
  The European Union strategy 2007-12 on occupational safety and health (OSH) recognises that there is a need to use economic incentives to motivate enterprises to apply good practice in their prevention work. The European Agency for Safety and Health...

2008 – Semináre

 • 27/10/2008
  European Agency for Safety and Health at Work - Bilbao
  In the scope of the new Community Strategy, the Agency's European Risk Observatory will implement a foresight study to identify new OSH risks that may emerge over a ten-year time horizon. The objective of the seminar was to share experiences in...
 • 08/04/2008
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
  On 8-9 April 2008, in Brussels, EU-OSHA brought together leading experts at a high level workshop to discuss and consolidate the results of the Agency’s expert forecast on emerging psychosocial risks, which focused on issues such as precarious work...

2007 – Semináre