You are here

Publikácie
14/08/2017

Smerom k bezpečnejším, zdravším a úspešnejším malým podnikom

Smerom k bezpečnejším, zdravším a úspešnejším malým podnikom

Agentúra EU-OSHA sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch (MMP) v Európe.

Je nevyhnutné, aby sa vykonalo viac na uznanie osobitných problémov v oblasti BOZP, ktorým tieto podniky čelia, ako aj na identifikáciu praktických riešení.

Downloadin:EN