Technické hodnotenie rozšírenia druhého európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)
11/04/2018 Zadajte: Správy 100 strany

Technické hodnotenie rozšírenia druhého európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)

Keywords:ESENER, Researchers, Štatistiky

Táto správa prináša zistenia podrobného technického hodnotenia druhého európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2). Hodnotenie bolo zadané hlavne s cieľom zistiť vplyv rozšírenia prieskumu o mikropodniky a podniky z poľnohospodárskeho odvetvia, ako aj z lesného a rybného hospodárstva.

Podľa všetkého zaradenie týchto podnikov do prieskumu neznižuje kvalitu získaných údajov. Je to mimoriadne dôležitý fakt pri vytváraní spoľahlivej dôkazovej základne, ktorou sa potvrdzuje dôležitosť ekonomického prínosu týchto podnikov. Správa obsahuje aj niekoľko odporúčaní na zlepšenie výberu vzoriek, ktoré by sa mohli uplatniť pri príprave ESENER-3.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme