You are here

Publikácie
05/10/2016

Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták

Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták

Tento informačný leták vychádza z prehľadu a poskytuje kľúčové závery týkajúce sa žien, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Upozorňuje sa v ňom na rozdiely súvisiace s vekom medzi mužmi a ženami – biologické aj spoločensky vytvorené – a spôsob ich zvládnutia v súvislosti s BOZP. Odporúča sa v ňom prijatie celoživotného prístupu na vytvorenie udržateľnej práce pre mužov a ženy. Zdôrazňuje sa v ňom tiež význam zohľadnenia veku a rodového hľadiska pri hodnotení rizík s cieľom riešiť rovnosť na pracovisku a propagovať prínosy rozmanitosti v stratégiách BOZP.  

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV