You are here

Publikácie
13/10/2014

Zhrnutie: Psychosociálne riziká v Európe: výskyt a stratégie v oblasti prevencie

Zhrnutie: Psychosociálne riziká v Európe: výskyt a stratégie v oblasti prevencie

Toto zhrnutie je založené na spoločnej správe o psychosociálnych rizikách pri práci Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Čerpá sa v nej z navzájom sa dopĺňajúcej práce uvedených dvoch agentúr, ktorá je premietnutá v ich odlišných úlohách. V správe sa uznáva komplexný vzťah medzi zdravím a prácou, predstavujú sa komparatívne informácie o výskyte psychosociálnych rizík u zamestnancov a skúmajú sa súvislosti medzi týmito rizikami a zdravím a dobrými podmienkami. Je zameraná aj na rozsah, v ktorom podniky prijímajú opatrenia na riešenie psychosociálnych rizík, a sú v nej opísané zásahy, ktoré môžu prijať spoločnosti. Správa zahŕňa prehľad politík v šiestich členských štátoch.

Objednať vytlačenú kópiuKníhkupectvo EÚ: Môžete si objednať vytlačenú kópiu tohto dokumentu
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV