You are here

Publikácie
18/03/2015

Zhrnutie - Druhý európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)

Zhrnutie - Druhý európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER 2)

V rámci druhého vydania celoeurópskeho prieskumu podnikov agentúry EU-OSHA, ESENER 2, sa zhromaždili odpovede od takmer 50 000 podnikov na otázky týkajúce sa riadenia BOZP a rizík na pracovisku, pričom osobitná pozornosť sa venovala psychosociálnym rizikám, participácii zamestnancov, ako aj stimulom a prekážkam v rámci prijímania opatrení. Cieľom je poskytnúť porovnateľné údaje na vnútroštátnej úrovni na tvorbu politiky a na pomoc podnikom pri účinnejšom riešení konkrétnych rizík. Obsahom tejto súhrnnej správy je prehľad hlavných výsledkov prieskumu ESENER 2. Zároveň nadväzuje na správu o prvých zisteniach uverejnenú vo februári 2015.

Objednať vytlačenú kópiuKníhkupectvo EÚ: Môžete si objednať vytlačenú kópiu tohto dokumentu
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV