You are here

Publikácie
26/04/2017

Leták OiRA

Leták OiRA

V tomto dokumente sa uvádza stručné zhrnutie hlavných bodov o tom, čo je platforma OiRA, prečo ju používať, pre koho je určená a ako funguje. Uvádza sa tu aj prehľad nástrojov OiRA a informácie o prístupe k nim.

Objednať vytlačenú kópiuKníhkupectvo EÚ: Môžete si objednať vytlačenú kópiu tohto dokumentu
Downloadin:EN