You are here

Publikácie
07/06/2018

Riadenie používania liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku: z pohľadu BOZP

Riadenie používania liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku: z pohľadu BOZP

Tento článok prináša aktuálne informácie o najnovších trendoch v oblasti rizík BOZP, ktoré predstavuje používanie liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku.

Usiluje sa pochopiť širšie súvislosti používania liekov na pracovisku. Konkrétne sa sústreďuje na spoločenské a ekonomické prostredie, v ktorom stúpa pravdepodobnosť užívania takýchto látok, a zamýšľa sa nad tým, ako sa o tejto problematike informuje v médiách.

Zistenia majú slúžiť na podporu diskusie o tejto problematike a zameriavajú sa na dôsledky, ktoré vyplývajú pre manažérov a tvorcov politík.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL