You are here

Publikácie
22/02/2018

Informačný leták: Nahrádzanie nebezpečných látok na pracovisku

Informačný leták: Nahrádzanie nebezpečných látok na pracovisku

Najlepším spôsobom na zníženie rizika je odstránenie alebo nahradenie nebezpečných látok, pričom najdôležitejším krokom v tomto procese je vykonanie úplného hodnotenia rizík.

V tomto informačnom letáku sa opisuje celý rad základných zásad, praktických tipov, príkladov najlepších postupov, nástrojov a metód na hodnotenie rizík. Sú v ňom uvedené aj užitočné odkazy, ktoré vás prevedú postupnými krokmi pri nahrádzaní nebezpečných látok na pracovisku. 

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | RO | SL | SV