You are here

Publikácie
22/02/2018

Informačný leták: Legislatívny rámec, ktorý sa venuje nebezpečným látkam na pracoviskách

Informačný leták: Legislatívny rámec, ktorý sa venuje nebezpečným látkam na pracoviskách

Tento informačný leták ponúka prehľad legislatívneho rámca, ktorý sa venuje nebezpečným látkam na pracoviskách v Európskej únii, pričom kladie dôraz na tri európske smernice: rámcovú smernicu o BOZP, smernicu o chemických faktoroch (CAD) a smernicu o karcinogénoch a mutagénoch (CMC).

Opisuje sa v ňom sedem krokov smerujúcich k prevencii rizík a predstavuje sa súbor bezplatných interaktívnych elektronických nástrojov na uľahčenie hodnotenia rizika, akým je napr. nástroj OiRA.

Poukazuje sa v ňom aj na zásadu STOP, čo je hierarchia preventívnych opatrení, ktoré sa majú prijať po identifikácii nebezpečenstva.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV