Factsheet 91 - Výzvy a príležitosti pre začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania – zhrnutie správy
04/02/2010 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 91 - Výzvy a príležitosti pre začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania – zhrnutie správy

Keywords:Prenikanie BOZP do vzdelania, BOZP a mladí ľudia

Budúci inžinieri, architekti, zdravotnícki zamestnanci a administratívni zamestnanci a manažéri, tí všetci budú musieť brať do úvahy vo svojom pracovnom živote aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Táto správa a prípady v nej uvedené svedčia o tom, že existuje viac výziev na začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania v porovnaní s inými úrovňami vzdelávania. Tieto prípady však tiež ukazujú, že sa podnikajú kroky na začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania v rôznych odboroch a rôznymi spôsobmi.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme