You are here

Publikácie
04/02/2010

Factsheet 91 - Výzvy a príležitosti pre začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania – zhrnutie správy

Factsheet 91 - Výzvy a príležitosti pre začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania – zhrnutie správy

Budúci inžinieri, architekti, zdravotnícki zamestnanci a administratívni zamestnanci a manažéri, tí všetci budú musieť brať do úvahy vo svojom pracovnom živote aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Táto správa a prípady v nej uvedené svedčia o tom, že existuje viac výziev na začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania v porovnaní s inými úrovňami vzdelávania. Tieto prípady však tiež ukazujú, že sa podnikajú kroky na začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania v rôznych odboroch a rôznymi spôsobmi.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV