You are here

Publikácie
23/09/2009

Factsheet 83 - Dobrá prax pri predchádzaní rizikám, ktorým sú vystavení mladí zamestnanci – zhrnutie správy

Factsheet 83 - Dobrá prax pri predchádzaní rizikám, ktorým sú vystavení mladí zamestnanci – zhrnutie správy

Mladí ludia sú z rozlicných dôvodov vystavení vyššiemu riziku pracovných úrazov. Majú nedostatok skúseností, nie sú ešte zbehlí, neuvedomujú si riziká a ich zrucnosti a odborné vzdelanie sú zatial obmedzené. Nie vždy poznajú svoje práva a povinnosti svojich zamestnávatelov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci. Môžu sa zdráhat hovorit o problémoch a snažit sa za každých okolností vyhoviet svojmu novému zamestnávatelovi. Preto im treba vytvorit bezpecné a vhodné pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich zrucnostiam, ako aj duševným a fyzickým schopnostiam a zabezpecit pre nich adekvátnu odbornú prípravu a dohlad.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV