You are here

Publikácie
22/09/2009

Factsheet 82 - BOZP v školských osnovách – cinnosti clenských štátov Zhrnutie správy

Factsheet 82 - BOZP v školských osnovách – cinnosti clenských štátov Zhrnutie správy

Na podporu vzdelávania v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v školách a na vysokých školách treba, aby sa toto vzdelávanie formálne schválilo v požiadavkách pre ucebné osnovy. V správe sa hodnotí, ako clenské štáty zahrnuli vzdelávanie o BOZP a rizikách do svojich vnútroštátnych ucebných osnov.1

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV