You are here

Publikácie
15/05/2007

fs61ew06_sk

fs61ew06_sk

Mladí ľudia vo veku do 25 rokov predstavujú ďalšiu generáciu našej pracovnej sily. Vašou úlohou je poskytnúť im bezpečný a produktívny štart do pracovného života. Ako zamestnávateľ ste povinný zaistiť, aby pracovali v bezpečných podmienkach, a to poskytnutím spoľahlivého systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý chráni všetkých. V tomto informačnom letáku sa nachádzajú rady a tipy na vaše úlohy. Iné informačné letáky obsahujú viac detailov o právnych požiadavkách na ochranu vašich zamestnancov, rady pre vedúcich zamestnancov, ako aj pre mladých ľudí a rodičov.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV