Factsheet 103 - Stratégie na odbornú prípravu učiteľov pre oblasť vzdelávania o rizikách
09/07/2012 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 103 - Stratégie na odbornú prípravu učiteľov pre oblasť vzdelávania o rizikách

Keywords:Prenikanie BOZP do vzdelania, BOZP a mladí ľudia

Tento informačný leták vychádza zo správy, v ktorej sú uvedené prípady odbornej prípravy budúcich učiteľov a učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú, a to buď v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) alebo v oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách. V ideálnom prípade by mali všetci učitelia počas svojej pracovnej kariéry absolvovať odbornú prípravu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ako aj o spôsobe začlenenia vzdelávania o rizikách do svojej každodennej činnosti. Správne zaradenie vzdelávania o rizikách do učebných osnov je veľmi komplikované, oveľa náročnejšie je však jeho zakomponovanie do programov zameraných na odbornú prípravu budúcich učiteľov. V uvedených prípadoch sú však opísané rôzne prístupy a metódy, ktoré sa oplatí zvážiť alebo ich možno ďalej rozvíjať.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme