You are here

Publikácie
09/07/2012

Factsheet 103 - Stratégie na odbornú prípravu učiteľov pre oblasť vzdelávania o rizikách

Factsheet 103 - Stratégie na odbornú prípravu učiteľov pre oblasť vzdelávania o rizikách

Tento informačný leták vychádza zo správy, v ktorej sú uvedené prípady odbornej prípravy budúcich učiteľov a učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú, a to buď v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) alebo v oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách. V ideálnom prípade by mali všetci učitelia počas svojej pracovnej kariéry absolvovať odbornú prípravu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ako aj o spôsobe začlenenia vzdelávania o rizikách do svojej každodennej činnosti. Správne zaradenie vzdelávania o rizikách do učebných osnov je veľmi komplikované, oveľa náročnejšie je však jeho zakomponovanie do programov zameraných na odbornú prípravu budúcich učiteľov. V uvedených prípadoch sú však opísané rôzne prístupy a metódy, ktoré sa oplatí zvážiť alebo ich možno ďalej rozvíjať.

Objednať vytlačenú kópiuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV