You are here

Publikácie
25/05/2018

Zhrnutie: Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny – nástroje a postupy:

Zhrnutie: Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny – nástroje a postupy:

Diagnostikovanie rakoviny má bezprostredné a dlhodobé dôsledky, a to aj po ukončení liečby.

V tomto projekte sa skúmajú výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým zamestnávatelia a zamestnanci čelia pri návrate pracovníkov do práce po tom, ako im bola diagnostikovaná rakovina. V správe sa uvádzajú vnútroštátne príklady úspešných nástrojov a postupov, ktoré pomáhajú predchádzať dlhodobej práceneschopnosti a nezamestnanosti.

Downloadin:DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | LV | NL | PT | RO | SL