Zhrnutie: Analytická správa o osvedčených postupoch na pracovisku a potrebe podpory podnikov
11/07/2016 Zadajte: Správy 8 strany

Zhrnutie: Analytická správa o osvedčených postupoch na pracovisku a potrebe podpory podnikov

Keywords:Starnutie a BOZP, Campaign 2016-2017, Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky

V tejto publikácii sa sumarizuje správa, v ktorej sa skúmajú postupy na pracoviskách zavedených v 36 spoločnostiach rozličných veľkostí a v rôznych sektoroch, a to s cieľom riešiť problémy starnúcej pracovnej sily. Predmetom tejto správy je to, ako buď udržať starších zamestnancov v práci na dlhšiu dobu, alebo zlepšiť zdravie a pohodu všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V publikácii sa rozoberajú motivácie a hnacie sily v pozadí politík a postupov, ako sú faktory úspechu realizácie a problémy s ňou spojené. V prípadových štúdiách sa tiež zdôrazňuje, že malé podniky a mikropodniky čelia konkrétnym problémom pri realizovaní týchto postupov. V správe sú uvedené návrhy na typ podpory, ktorá by pomohla spoločnostiam, a odporúčania pre budúce opatrenia.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme