You are here

Publikácie
13/03/2017

Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom: analýza európskych zdrojov údajov

Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom: analýza európskych zdrojov údajov

V tejto publikácii sú predstavené výsledky prieskumu vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov údajov o nákladoch spojených s pracovnými úrazmi, chorobami a úmrtiami.

Cieľom bolo zhodnotiť kvalitu a porovnateľnosť rôznych zdrojov v rámci prvého kroku vedúceho k odhadu nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom v Európe.

Prieskumom sa zistilo, že údaje na presné stanovenie týchto nákladov neboli dostatočné. Boli však vydané odporúčania, ako využívať odhady na preklenutie týchto chýbajúcich údajov.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SL