Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom: analýza európskych zdrojov údajov
13/03/2017 Zadajte: Správy 77 strany

Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom: analýza európskych zdrojov údajov

Keywords:Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky

V tejto publikácii sú predstavené výsledky prieskumu vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov údajov o nákladoch spojených s pracovnými úrazmi, chorobami a úmrtiami.

Cieľom bolo zhodnotiť kvalitu a porovnateľnosť rôznych zdrojov v rámci prvého kroku vedúceho k odhadu nákladov spojených s pracovnými úrazmi a zlým zdravotným stavom v Európe.

Prieskumom sa zistilo, že údaje na presné stanovenie týchto nákladov neboli dostatočné. Boli však vydané odporúčania, ako využívať odhady na preklenutie týchto chýbajúcich údajov.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme