You are here

Publikácie
04/04/2019

Pripomíname si 25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu

Pripomíname si 25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu

Rok 2019 je 25. rokom činnosti EU-OSHA, ako aj jej úsilia o bezpečnejšie a zdravšie pracoviská v Európe v spolupráci s rozsiahlou sieťou partnerov.

Tento propagačný materiál prináša základné informácie o fungovaní agentúry. Sú v ňom predstavené jej hlavné ciele, tripartitný spôsobom fungovania, kľúčoví partneri a príjemcovia.

Downloadin:DE | EN | ES | FR | NL