You are here

Publikácie
06/07/2017

Trojrozmerná tlač: nová priemyselná revolúcia

Trojrozmerná tlač: nová priemyselná revolúcia

Vzhľadom na to, že trojrozmerná tlač je pomerne novým priemyselným odvetvím, nie je toho ešte veľa známe o tom, aký môže mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

V tomto odbornom preskúmaní je ponúknutý krátky úvod do problematiky 3D tlače a posudzujú sa v ňom súvisiace riziká.

Čitateľovi to umožní lepšie pochopiť podstatu problémov, ako aj zmeny, ktoré je potrebné urobiť v záujme toho, aby toto nové odvetvie vytváralo bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT