You are here

Ako používať interaktívny panel

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) agentúry EU-OSHA je rozsiahlym výskumom o tom, ako sa riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách. Interaktívny panel prieskumu vám umožňuje vizualizovať a zdieľať údaje prieskumu ESENER a pomáha vám podrobne prezerať otázky prieskumu ESENER podľa krajiny, typu odvetvia a veľkosti organizácie.

Preskúmať panel


Stiahnuť podrobný návod pre používateľov [PDF] v požadovanom jazyku: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie analýzy a výsledky sú dostupné v správach.

Poznámka: Panel prieskumu obsahuje 30 ,,obsahových“ otázok z prieskumov Esener-1 a Esener-2 pre manažérov.

Niektoré možnosti grafu nie sú dostupné pre niektoré otázky, sektory, veľkosti organizácií a/alebo krajiny z dôvodu nedostatočnej reprezentatívnosti. Správa môže byť zobrazená takto: ,,Grafika sa nedá zobraziť, pretože vybrané údaje nie sú reprezentatívne.“ alebo výber nie je ponúknutý.