You are here

Infografiky

Infografiky môžu byť v digitálnom veku účinným nástrojom. Sú schopné jasne, stručne a nezabudnuteľne vyjadriť aj zložité informácie a môžu sa zdieľať online.