You are here

Nástroje a publikácie

OiRA (nástroj na hodnotenie rizika) a nástroje online zjednodušujú hodnotenie a riadenie rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

OSHwiki a naše publikácie predstavujú bohatý zdroj informácií o všetkých aspektoch BOZP. Postavička Napo je zástanca BOZP a u každého vyčarí úsmev!