You are here

Nástroje a publikácie

Tu nájdete všetky naše publikácie a kľúčové zdroje pre zvýšenie informovanosti a riadenie rizík: Nástroj na hodnotenie rizika, OSHwiki, filmy s postavičkou Napo a Napo pre učiteľov, publikácie a nástroje online.

OiRA (nástroj na hodnotenie rizika) a nástroje online zjednodušujú hodnotenie a riadenie rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

OSHwiki a naše publikácie predstavujú bohatý zdroj informácií o všetkých aspektoch BOZP. Postavička Napo je zástanca BOZP a u každého vyčarí úsmev!