Working from Home: Opportunities and Risks

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Lichtenštajnsko
Languages: 
English
Provider: 
Australia Institute - Centre for Future Work

Opis

This article presents several economic and legal issues related to home-based teleworking (including the OSH related ones: safety and ergonomics).

 

 

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Priority area: 
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020