Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Back to MSDs and filter
Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA

Description

This report pulls together and analyses existing data relating to MSDs from the main EU surveys and administrative data. These data are completed and enriched with data from national sources. The report aims to provide a well-founded evidence base to support policy makers, researchers and the occupational safety and health community at EU and national levels in their task of preventing work-related MSDs.

This report pulls together and analyses existing data relating to MSDs from the main EU surveys and administrative data. These data are completed and enriched with data from national sources. The report aims to provide a well-founded evidence base to support policy makers, researchers and the occupational safety and health community at EU and national levels in their task of preventing work-related MSDs.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Vibrácie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Bezpečnostní pracovníci
Lekár pôsobiaci v oblasti pracovného lekárstva
Konzultant pre otázky BOZP
Priority area
Chronické ochorenia
Fakty a čísla
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Year
2019