Work-related musculoskeletal disorders among hospital workers

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

This article presents the primary cause for MSDs in nursing: patient handling tasks such as lifting, transferring, and repositioning of patients

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Činnosti nemocníc
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020