Using pneumatic screwdrivers — elimination of risks arising from hand-arm vibration exposure

Back to MSDs and filter
Using pneumatic screwdrivers — elimination of risks arising from hand-arm vibration exposure

Using pneumatic screwdrivers — elimination of risks arising from hand-arm vibration exposure

Type of item
Case study
Country
Taliansko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

The level of vibration generated by a pneumatic screwdriver depends on the power of the internal motor and on the clutch type. Traditional screwdrivers, using a mechanical slip clutch, produce high levels of vibration. Modern clutches that automatically and immediately stop the feeding air when the preset torque is reached, create four times less exposure. The aim was to decrease exposure below action values of Directive 2002/44/EC, by substitution of the pneumatic screwdrivers that produce higher levels of vibrations

The level of vibration generated by a pneumatic screwdriver depends on the power of the internal motor and on the clutch type. Traditional screwdrivers, using a mechanical slip clutch, produce high levels of vibration. Modern clutches that automatically and immediately stop the feeding air when the preset torque is reached, create four times less exposure. The aim was to decrease exposure below action values of Directive 2002/44/EC, by substitution of the pneumatic screwdrivers that produce higher levels of vibrations

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Hazards
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Opakované pohyby/opakovaná práca
Vibrácie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Priority area
Prevencia
Year
2011