Using pneumatic screwdrivers — elimination of risks arising from hand-arm vibration exposure

Zadajte: 
Case study
Country: 
Taliansko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

The level of vibration generated by a pneumatic screwdriver depends on the power of the internal motor and on the clutch type. Traditional screwdrivers, using a mechanical slip clutch, produce high levels of vibration. Modern clutches that automatically and immediately stop the feeding air when the preset torque is reached, create four times less exposure. The aim was to decrease exposure below action values of Directive 2002/44/EC, by substitution of the pneumatic screwdrivers that produce higher levels of vibrations

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Opakované pohyby/opakovaná práca
Vibrácie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2011