Tips for a healthy back when working in wood and metal works for employees

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Nemecko
Languages: 
German
Provider: 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Opis

Information booklet with tips for a healthy back when working in wood and metal works for employees. It gives global information about the back, information on the effects of lifting, pushing and pulling on the back as well as tips on posture (both sitting and standing) . Lastly  it contains some exercises in order to prevent MSDs. 

 

Access tool

Language of original language description: 
German

Other data

Sector / Industry covered: 
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba kovových konštrukcií
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Prudké pohyby
Nezvyčajné polohy
Statické polohy – státie
Statické polohy – v sede
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017