Think of me. Your back. Agriculture, forestry and horticulture

Zadajte: 
Visual resources
Guides & Tools
Country: 
Nemecko
Languages: 
German
Provider: 
german Social insurance for agriculture, forestry and horticulture - SVLFG

Opis

This brochure published by the German Social Insurance for agriculture, forestry and horticulture - SVLFG is intended to workers in agriculture to recognise physical stress factors and if possible to reduce or prevent them. To “take the burden off their shoulders” and thus positively influence their back health and quality of life. It is well illustrated and provides information on all ergonomic risks in agriculture,forestry and horticulture (e.g. lifting and carrying, vibration, working above shoulder height). You will find excersises and back care tips as well as a guidance for risk assessment.

Access tool

Language of original language description: 
German

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – státie
Vibrácie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Stres
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Leták/brožúra
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015