Think of me. Love, your back - practical exercises at work - quick SOS help for your back

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Nemecko
Languages: 
German
Provider: 
German Accident Insurance North Rhine-Westphalia

Opis

This film shows easy exercises to prevent back pain. All exercises can be done at your workplace. It contains three modules: loosening up exercises - strengthen the muscular system - relaxation exercises. Each module contains several exercises. The video can also be used by OSH trainers to instruct workers.

Access tool

Language of original language description: 
German

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy krku a pleca
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Film
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2013