Teleworking - OSH Answers Fact Sheets

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Canada
Languages: 
English
French
Provider: 
Canadian Centre for Occupational Safety and Health (CCOHS)

Opis

This fact sheet covers a wide range of health and safety issues related to teleworking. It includes ergonomic tips for setting up a home office; tips for work scheduling (work load) issues; what is an appropriate home office environment, etc.  

Access tool

Language of original language description: 
English
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2019