Teleworking - or working from home

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Australia
Languages: 
English
Provider: 
OHS Reps Union

Opis

This web section provides guidance to employers of workers who work remotely and advice to workers to maintain “mental health”.  

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Stres
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Psychosociálne riziká
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020