Teleworking hints and FAQs.

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Australia
Languages: 
English
Provider: 
Government of Western Australia

Opis

This guide is intended to managers and provides information along with advice on how to implement and manage home-based telework.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Stres
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020