Task changes for a podiatrist with neck problems

Zadajte: 
Case study
Country: 
Spojené kráľovstvo
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

A podiatrist in her early 40s has been working with neck problems for 8 years. As a result of the nature of her work, her condition has been exacerbated by adopting awkward postures and manoeuvring patients. This case study highlights the changes that have been and will be made to her main tasks to allow her to work in comfort.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Používanie zariadenia s obrazovkou
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2020