Sweden: Women’s work environment and MSDs prevention

Back to MSDs and filter
Sweden: Women’s work environment and MSDs prevention

Sweden: Women’s work environment and MSDs prevention

Type of item
Case study
Country
Švédsko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This case study reports on an initiative in Sweden to raise awareness of and improve women’s occupational health in general and to reduce their risks of developing MSDs in particular. Under the initiative, labour inspectors were given training in mainstreaming gender into their everyday practice. They then carried out inspections targeting workplaces and sectors in which women predominate and initiated discussions with employers where risk prevention measures were found to be inadequate. 

This case study reports on an initiative in Sweden to raise awareness of and improve women’s occupational health in general and to reduce their risks of developing MSDs in particular. Under the initiative, labour inspectors were given training in mainstreaming gender into their everyday practice. They then carried out inspections targeting workplaces and sectors in which women predominate and initiated discussions with employers where risk prevention measures were found to be inadequate. 

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – státie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Ženy
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Purpose of the material
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Priority area
Chronické ochorenia
Fakty a čísla
Prevencia
Rozmanitosť pracovníkov
Year
2020