Small teleworker´s survival guide

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Švajčiarsko
Languages: 
German
French
Italian
Provider: 
SUVA

Opis

This guide produced in the framework of COVID-19 pandemia provides advice on how to ensure a safe and healthy home-based telework.   

Access tool

Language of original language description: 
German
French
Italian

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020