Small teleworker´s survival guide

Back to MSDs and filter
Small teleworker´s survival guide

Petit guide de survie au télétravail

Type of item
Guides & Tools
Country
Švajčiarsko
Languages

German

French

Italian

Provider
Provider (English)
SUVA
Provider (Original)
SUVA

Description

This guide produced in the framework of COVID-19 pandemia provides advice on how to ensure a safe and healthy home-based telework.   

Ce guide produit dans le cadre de la pandémie de COVID-19 présente quelques conseils pour que le travail à domicile se passe au mieux.

Access tool

Language of original language description

German

French

Italian

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Práca na diaľku
Year
2020