Shop worker with chondromalacia assisted by simple accommodations and supportive colleagues

Back to MSDs and filter
Shop worker with chondromalacia assisted by simple accommodations and supportive colleagues

Shop worker with chondromalacia assisted by simple accommodations and supportive colleagues

Type of item
Case study
Country
Grécko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This case study is about a female worker in the retail industry who has suffered from chondromalacia — a condition that causes abnormal softening or deterioration of cartilage in joints — for 2 years. Good communication and working relationships have proven to be instrumental in enabling her to continue to work.

This case study is about a female worker in the retail industry who has suffered from chondromalacia — a condition that causes abnormal softening or deterioration of cartilage in joints — for 2 years. Good communication and working relationships have proven to be instrumental in enabling her to continue to work.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
Hazards
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – státie
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Prevention measures
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Úpravy v dôsledku úrazu/práceneschopnosti
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Chronické ochorenia
Year
2020