Setting up a temporary home office

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Canada
Languages: 
English
Provider: 
Institute for Work & Health

Opis

This article offers ergonomics advice on setting up a temporary home office when little is adjustable.

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Práca na diaľku
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby pracujúce z domu
Purpose of the material: 
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area: 
Prevencia
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020