Safety gestures and postures

Zadajte: 
Visual resources
Guides & Tools
Country: 
Francúzsko
Languages: 
French
Provider: 
Sateco

Opis

Because the health of its employees is at the centre of its actions, Sateco recommends a series of safety gestures and postures to be put into practice on a daily basis to avoid MSDs (musculoskeletal disorders).

This preventive approach involves good practices to be adopted for all types of tasks: Carrying heavy loads, Carrying high loads, Storage, Standing and sitting.

At the end of this video, a quiz allows you to assess your knowledge in a fun and educational way.

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Druh vizuálnych zdrojov: 
Film
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2020