Rotowork — job rotation of cleaning tasks in a medical laboratory

Back to MSDs and filter
Rotowork — job rotation of cleaning tasks in a medical laboratory

Rotowork — job rotation of cleaning tasks in a medical laboratory

Type of item
Case study
Country
Nemecko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

The hygiene institute was responsible for protecting the population against infectious diseases and wanted to reduce absenteeism and job turnover in the cleaning team, which consisted of 15 women, in such a way, that workers over 50 or 55 could remain in the job.

The hygiene institute was responsible for protecting the population against infectious diseases and wanted to reduce absenteeism and job turnover in the cleaning team, which consisted of 15 women, in such a way, that workers over 50 or 55 could remain in the job.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Čistiace činnosti
Generálne čistenie budov
Hazards
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Ženy
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Pracovníci
Priority area
Chronické ochorenia
Prevencia
Year
2010