Roadworkers - reduction of physical strain

Zadajte: 
Case study
Country: 
Holandsko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

The main objective of the project was to reduce physical strain in order to lower the prevalence of knee and back problems and cut the rate of absenteeism. It wasn’t enough to change the working method of the workers but the task itself needed to be changed, by altering the street design (addressing designers to consider human factors when designing a street).

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Výstavba ciest a diaľnic
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2010