Report - Prevention of work-related musculoskeletal disorders in practice

Zadajte: 
Case study
Country: 
EU
Rakúsko
Belgicko
Estónsko
Fínsko
Grécko
Taliansko
Litva
Slovensko
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Opis

The Lighten the Load campaign featured the Good Practice Awards, which recognise organisations that have made outstanding and innovative contributions to tackling MSDs. The awards promote and encourage practical solutions in workplaces and share this good practice around Europe. This publication contains the summaries of 20 working examples of how companies and organisations from across the EU have taken action against MSDs.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Výroba textilu
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba strojov a zariadení i. n.
DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
Výstavba ciest a diaľnic
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Nebezpečenstvá: 
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Vedúci
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2008